Zakladanie spoločností ponúkame v 2 základných variantoch:

Zakladanie firmy Nitra "TICE STANDARD" – od 299 EUR
V tomto prípade sa vyžaduje interaktivita od klienta a to podanie nami pripravenej žiadosti o vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Živnostenskom úrade. Po ich vydaní klient prinesie alebo pošle osvedčenie zo Živnostenského registra do našej kancelárie v Nitre alebo Bratislave.

Zakladanie firmy Nitra "TICE KOMPLET" – 329 EUR
V tomto prípade všetky kroky k založeniu spoločnosti vrátane vydania Osvedčenia o živnostenskom oprávnení zabezpečia naši pracovníci kdekoľvek na Slovensku. Návšteva klienta nie je nutná a všetko vieme vyriešiť aj na diaľku.

 

Naša cena za zakladanie firmy s.r.o. zahŕňa:

  • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý je pri klasickom podaní 300,- €
  • konzultácie pred ako aj počas založenia spoločnosti
  • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti - klient len podpíše všetky potrebné dokumenty
  • vydania Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu

Okrem poplatku, ktorý uhradíte nám budete mať len tieto ďalšie náklady:

  • poplatky za vystavenie živnostenských listov:
  • 0,- € za každú voľnú živnosť;
  • 7,5 € a každú viazanú alebo remeselnú živnosť
  • poplatky za overenie podpisov (3 € na matrike alebo cca 13€ u notára pre spoločnosť s 1 konateľom a spoločníkom)